Грешките на Марксизма - ЛенинизмаГЛАВА 1
ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПРИРОДА НА
МАРКСИЗМА - ЛЕНИНИЗМА


Убеждението на Д-р Мун е, че за да се противопоставим на комунизма, трябва да изясним основните позиции на Марксизма-Ленинизма. Повече от очевидно е, че в който и да е конфликт, едната страна е агресор, а другата отвръща на атаката. В случая на Марксизма-Ленинизма и неговите представители, те са тези, които последователно са инициирали конфликтите, в които са били въвлечени, принуждавайки другата страна да отвърне на агресията.

Страната, която се сблъсква с агресия първо трябва да схване истинското естеството на противниковата военна сила, въоръжението му и т.н. След това трябва да се сдобие с превъзхождащо оръжие, което да може да победи целия арсенал на врага. Абсолютно същият принцип се прилага и в случая на идеологическа конфронтация. Първо, Марксизма-Ленинизма трябва да бъде изобличен като се анализират подвеждащите измами на идеологическите и философските му постановки. След това, тази идеология трябва да бъде конфронтирана с контра-теория, която да може да унищожи силата й.
Тогава, каква е фундаменталната природа на комунизма? За начало можем да кажем, че Марксизма-Ленинизма като цяло застъпва антирелигиозна и атеистична позиция (войнствен атеизъм). Отхвърляйки религията, комунистите са целели да унищожат всички съществуващи възгледи за стойност. След това, под маската на привиден\полу-национализъм, те са се опитвали да парализират истинското национално съзнание в множество страни чрез унищожение на традиционните форми на култура.
За да постигнат тази си цел незабавно, комунистите са пропагандирали насилствената революция. Цялостната теория на Марксизма-Ленинизма е служила да намери точка по точка рационално обяснение и оправдание на насилствената революция. С други думи, комунистическата теория е във функцията си на оръжие, а не в позиция да търси истината. Поначало, Марксизма-Ленинизма е нищо друго освен опит да се използва замаскирана лъжа като средство за постигане на цел. Тази теория е служила като подготовка за революция, като компас и план за действие. В ранния си живот Маркс е критикувал немския философ Лудвиг Фойербах и неговия материализъм. Маркс настоява, че до този момент философите се задоволявали единствено да обяснят историята, но тази тенденция според него е трябвало да се промени радикално (Тезиси върху Фойербах). За да подготви такава промяна в историята и обществото чрез насилствена революция, Маркс създава и публикува съчиненията си върху материалистическата диалектика и историческия материализъм, както и икономическите теории на “Капиталът”. В следващите глави ще се постараем да изложим една по една заблудите на Марксическата теория, замислена да служи като оръжие. Ние ще опровергаем тези заблуди и ще представим кратка контра-теория, започвайки с материализма.

РОЛЯТА НА Д-Р МУН ЗА ПАДАНЕТО НА КОМУНИЗМА

Днес няколко книги и многобройни свидетелства от политици признават следния факт, без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма..

Убеждението на Д-р Мун бе, че за да се противопоставим на комунизма, трябва да изясним основните позиции на Марксизма-Ленинизма. Сан Мьон Мун успешно изобличи Безбожната идеология оправдала най-големите в историята масови убийства. Макар мнозина да се опитват да прикрият това, обществена тайна е, че негова е ключовата роля за падането на Комунизма. Президент Рейган лично заяви, "Ние имахме желанието, но без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма. "Неговия принос е основно идеологическата победа. Той посочва основните грешки на философията и практиката на тази сатанинска и безбожна сила. Чрез Вашингтон Таймс и други свои издания д-р Муун обръща силите в идеологическата Студена война. Създаденият от него вестник Вашингтон Таймс е най-цитирания вестник на САЩ и е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война. А това е ключовия момент както за стабилизиране на западната политика за спиране на Комунистическите инвазии, така и за вътрешното рухване на пропагандната заблуда в Комунистическите страни. В допълнение, основаната от Сан Мьон Муун организация за "Победа над Комунизма" образова милиони обществени, политически и религиозни лидери за реалната Безбожна същност на тази Тоталитарна система. Това успешно възпира нахлуването на Марксизма в Латинска Америка и много други страни от третия свят. В Корея Сан Мьон Мун изпълва площада Йо-и-до с 1.5 милиона души (на снимката), в рали за възиране комунистическото влияние от Северна Корея. В крайна сметка Д-р Муун се явява основната сила която обръща запада, и подкрепя лидерите му за борба с тази Тоталитарна система. Това е и една от основните причини за нечуваното преследване и разпространените фалшиви слухове срещу д-р Муун и Движението му за Мир. Чрез основаната от него

Материализъм
Материалистичната диалектика
Историческия Материализъм
МАРКСИЧЕСКАТА ПОЛИТИКОНОМИЯ
Маркс за отчуждението
Многобройните масови убийства на Комунизма
Муун унищожи Комунизма

"Световна медиина асоциация", д-р Муун образова дори журналистите в СССР от където вълната на осъзнаване ефектира в промяна на мисленето дори в КГБ. Тази вълна създава базата за появата на идеята за "Перестройка" и нейното безпрепятствано развитие. Четири години след напускане на поста си Горбачов лично отива да благодари на Сан Мьон Мун за напътствията при осъществяване на Перестройката. За тези които не знаят, благодарение на д-р Муун се осъществява успешното спиране на Комунизма в Никарагуа и падането на Съветските сили в Авганистан. По-обстойни подробности за това как един човек, преподобния Мун, успява да обърне историята, и как без неговата ключова роля дори най-великите сили бяха безсилни да направят това, тепърва ще се разкриват в бъдеще.

Популярни публикации