Чарлз Дарвин: Дарвинизмът срещу БОГ

Дарвинизмът е еволюционна теори на Чарлс Дарвин - Критика на еволюционната теория

ДАРВИНИЗМЪТ срещу БОГ
Необходим е изключителен фанатизъм за да вярваш, че животът се е самосъздал

Популярни публикации