За книгата

Победа над Комунизма

Международната федерация за Победа над Комунизма допринася значително към общото движение за Победа над Комунизма, като формулира "Теорията за Победа над Комунизма". Тази теория разобличава Комунистическите теории на Марксизма-Ленинизма.

Още повече, федерацията за Победа над Комунизма информира масите и разпространява тази философска критика в САЩ, Европа и страните от Третия Свят, като така предотвратява развитието на Комунистическата империя.

В тази страница представяме само съкратена част на общата критика на Марксизма. Важно е читателите да разберат, че теориите на Маркс не се базират на научна основа, а са предубедено философско оправдание на революцията и масовите убийства, които охарактеризират Комунистическите революции и последващия тип нечовешки диктатури.

Основните теми, които книгата покрива са:

Марксизма - Ленинизма
Материализъм
Материалистичната ДИАЛЕКТИКА
Историческия МАТЕРИАЛИЗЪМ
Марксическа ПОЛИТИКОНОМИЯ
Маркс за ОТЧУЖДЕНИЕТО
Многобройните масови убийства на Комунизма
Кой унищожи Комунизма

Основателят на 
"Победа над Комунизма"

д-р Сан Мьон Мун


В допълнение е важно читателите да разберат ключовата роля на основателя на "Победа над Комунизма", преп. д-р Сан Мьон Мун, за мирния край на Студената Война. Освен мащабните Анти-Комунистически шествия, семинари и образователни програми, д-р Мун създава множество организации работещи със студенти, политици, религиозни лидери и световни медии, с цел обръщане на силите в тази Идеологическа война.

Той създава и вестник Вашингтон Таймс, чрез който събужда не само политиците и обществото в САЩ, но и дава 95% от информацията ползвана от радиостанции, като Гласът на Америка и Свободна Европа. Така той по мирен път довежда обществото и лидерите на Марксическите режими да тръгнат по пътя на "Перестройката".

Д-р Мун довежда над 40 бивши и настоящи държавни глави в Москва и в личен разговор с Михаил Горбадчов го увещава да отвори страната. Д-р Мун спонсорира семинари за хиляди Съветски студенти, чрез което спомага бъдещите лидери, да поведът страната в нова посока.

Фактори допринесли за разпадането на Съветската империя
Кой унищожи Комунизма: Измамата на Маркс

Популярни публикации