Масовите убийства на Ленин: Кървавата история на Комунизма

20-ти Век е най-кървавата част от историята. Това видео показва до какви зверства доведе безбожната идеология на Марксизма-Ленинизма.

За първи път философията позната като Материализма (на Демокрит) е пропагандиран отново, за да се сложи края на вярата. Материализма е единствената философия която могат да противопоставят срещу религията. Подкрепяйки Материализма, Маркс и Енгелс се възползват от идеята на Диалектиката, че цялото развитие е резултат на конфликти. От там философията им започва да се нарича Диалектически Материализъм.

Трябва им материалистичен отговор на въпроса за сътворението. Този отговор идва от друг Англичанин, Чарлс Дарвин. В теорията си, Произхода на видовете, заявява, че живота се е развил чрез серия от случайни инциденти. Теорията му обаче няма достатъчно научен фундамент. Но той намира подкрепа от Маркс и Енгелс. Книгата му, Основите на Естествения Подбор става основата за написването на Историческия Материализъм, по думите на самия Енгелс.Влиянието на Дарвин и Маркс нараства едновременно. 1871, Френската революция, дава шанс за първия кървав експеримент върху Марксистките идеи. Църкви и правителствени згради са унищожени, вярващи хора са прострелвани от Комунистическите комуни. Този първи експеримент на Комунистите е подтиснат от правителството, но довежда 18 000 жертви.

(Бърз и нередактиран превод от видеото)

Масовите убийства на Ленин: Кървавата история на Комунизма; Ролята на Дарвин

Популярни публикации